Hoppa till sidans innehåll

Seniorguiden

Seniorguiden är en webbaserad vägledning som ska ge inspiration och kunskap om hur personal i kommuner och landsting i samverkan med ideell sektor kan skapa förutsättningar för en god hälsa för personer över 60 år.
  • Uppdaterad: 07 NOV 2017 10:22

– I takt med att andelen äldre i befolkningen blir fler och medellivslängden ökar, så blir det viktigt med insatser som kan främja hälsa och förebygga ohälsa långt upp i åldrarna, säger Therese Räftegård Färggren, projektledare vid Statens folkhälsoinstitut.

Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att under åren 2010–2013 i samarbete med Socialstyrelsen utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Inom ramen för uppdraget har även försöksverksamheter med hälsocoacher riktade till personer 60–75 år startat inom fyra olika landsting/regioner (Jönköping, Skåne, Sörmland, Värmland). Försöksverksamheten går ut på att vetenskapligt testa och utvärdera en samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande mellan landsting/regioner, kommuner och den ideella sektorn.

Skribent: Joakim Lindström

Postadress:
Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0104765700
Fax: +46406005901
E-post: This is a mailto link