Hoppa till sidans innehåll

Gästkrönika ”Idrottens samhällsnytta kan inte beställas.”


 

 

Idrott för äldre

 

Vi blir allt äldre. Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84 år för kvinnor och 80,4 år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Det är många seniorer som vill fortsätta vara aktiva i arbetslivet och/eller vara aktiva på vår fritid. Människor i Sverige lever allt längre och får allt fler år med bra livskvalitet. 72 procent av kvinnor och män idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Andelen personer över 75 år som motionerar varje vecka nästan fördubblades under perioden 2008–2015. Mycket mer kan ändå göras för att fler ska få ett friskare och gladare liv på äldre dar. Det kan bland annat ske genom förändringar i levnadsvanor, där fysisk aktivitet, motion och idrott är en bidragande del till att må bättre. Vi vet i dag att effekten av träning är stor för äldre.

Inom idrotten arbetar vi nu mot strategi 2025 och det livslånga idrottandet. Vi vill utveckla vår verksamhet så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig död, sjukdom och funktionshinder. Det gäller såväl fysiska aktiviteter som sociala och kulturella. Förutom färre sjukdomar ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet tack vare mer energi, ökat oberoende och större social aktivitet. Det betyder fler år med god hälsa och längre liv.

Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang. Att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, det vill säga att röra på sig, är en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Genom idrottsrörelsens omfattning med 20 000 idrottsföreningar över hela landet och drygt 2 200 föreningar här i Skåne kan vi erbjuda alternativ för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå, och därmed kan idrotten också spela en viktig roll för folkhälsan. Vi ser hur många föreningar nu erbjuder verksamhet för äldre och får många att känna den där delaktigheten, sociala gemenskapen vilket leder till att vi mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Det finns mycket som är bra för samhället genom att vi tar tillvara på äldres förmåga och kraft. Bättre hälsa som äldre kan innebära att kostnader för vård och annan samhällsservice inte uppstår eller att kostnaderna uppstår senare i livet. Kostnaden för till exempel fallolyckor, diabetesvård, demenssjukdomar eller stroke uppgår till flera miljarder varje år. Ett hälsoproblem som bidrar till ökade kostnader är stillasittande och otillräcklig fysisk aktivitet. Detta leder till nedsatt fysisk funktionsförmåga och minskad rörlighet. Det är delvis en åldersrelaterad process att man inte får tillräcklig muskelstyrka vilket medför svårigheter att klara vardagliga aktiviteter men det ökar också risken för fallolyckor och sjukdom.

Här i Skåne har vi sedan snart tio år tillbaka, Senior Sport School. En satsning där de äldre står på kö för att vara med. Föreningar har genom satsningen utvecklat seniorträning i sin verksamhet. För att fortsatt ges möjlighet att utveckla föreningsidrott för vuxna och äldre till att bli ännu bättre, behövs dock ett utökat stöd från både region och kommun. Socialdemokraterna har också lovat 20 miljoner kronor för just idrott för äldre, ett löfte som vi nu hoppas att andra partier också ställer sig bakom och att det statliga stödet också är en signal för kommuner och region att stödja idrottens arbete med idrott för äldre för ett starkare Skåne. Vi ser även att samverkan mellan arbetsplatser, äldreboenden, pensionärsorganisationer och idrottsföreningar främjar fler friska år i livet.

Samhället måste ta tillvara äldres förmåga och kraft. Dels kommer fler äldre vilja röra på sig och dels kommer samhället må bra av att fler äldre rör på sig. Det gör Sverige starkare på många sätt.

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Jane Andersson
Ordförande Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne

 

Detta är en krönika, en personlig text som innehåller krönikörens egna tankar och kommentarer.

Uppdaterad: 09 JUL 2018 14:56