Hoppa till sidans innehåll

Vanligt förekommande frågor och svar


Jag har fått stipendium men jag hittar inte mejlet med länk till formuläret där bankuppgifterna samlas in. Vad gör jag? 

Tag då kontakt med Skåneidrotten på This is a mailto link så får du en ny länk till formuläret. Detta gäller endast stipendiaterna, föreningarnas bankuppgifter tas direkt från IdrottOnline.

Visa svar


Dölj svar


När kommer pengarna?

Insättning sker senast vecka 25 förutsatt att bankuppgifterna är korrekta. 

Stipendiaternas bankuppgifter sparas bara för detta ändamål och raderas efter utbetalning.

Föreningarnas bankuppgifter hämtas från IdrottOnline.

Frågor kring utbetalning ställs till This is a mailto link

Visa svar


Dölj svar


Hur anmäler jag mig till galan?

Du som stipendiat klickar på länken som finns i grattisbrevet du fått via mejl från Skåneidrotten. Föreningen har också fått ett brev där det finns en länk som föreningsrepresentanten använder.

Visa svar


Dölj svar


Får jag bjuda med mig någon till galan?

Tyvärr har vi begränsat med platser så det finns inte möjlighet att bjuda med någon.

Om stipendiaten eller föreningsrepresentanten inte har möjlighet att komma, vad gäller då?

Då är det ok för den som kan komma att ta med sig någon annan i den andres ställe. Anmäl då den personen som stipendiat eller föreningsrepresentant beroende på vem det är som inte kan komma.

Visa svar


Dölj svar


Vilken tid börjar galan den 14 maj?

Galan börjar med mingel i entrén kl 17.30. Därefter bjuds det till galamiddag med underhållning och intervjuer. Kvällen beräknas vara slut kl 21.00.

Visa svar


Dölj svar


Jag önskar specialkost – hur meddelar jag detta?

Det anmäler du i samband med att du anmäler dig till galan.

Visa svar


Dölj svar


Vad är det för klädkod på galan?

Kom i något du trivs i. Det är inget krav på varken långklänning eller frack.

Visa svar


Dölj svar


Vilka får nominera stipendiater?

Det är endast förtroendevalda i föreningens styrelse som får nominera föreningens kandidater. Vänd dig till styrelsen, som har i uppdrag att företräda sina medlemmar mellan årsmötena, ifall du har något tips på ledare som är en lämplig kandidat eller med annan information som kan vara behjälplig.

Visa svar


Dölj svar


Vilka får inte nomineras?

Du får inte nominera dig själv. Anställda (personer med anställningsbevis) inom idrotten får inte heller nomineras. Stipendiet är förbehållet den ideella ledaren.

Visa svar


Dölj svar


Varför får vi nominera en man och en kvinna per förening?

Idrotten jobbar mot övergripande jämställdhetsmål 2025. Om ni saknar någon lämplig ledare av något av nämnda kön bör ni nog se över era strukturer och er representation i er förening. Tag gärna Skåneidrotten till hjälp.

Nomineras två personer av samma kön är det praxis att plocka bort en av dessa ledare. Föreningen kan givetvis välja att endast nomiera en ledare.

Notera att ledare är ett brett begrepp och innehåller såväl aktivitetsledare (tränare, lagledare etc.) som organisationsledare (styrelse-, kommittéledamot etc.)

Visa svar


Dölj svar


Vi har många ledare som vi vill nominera, hur ska vi kunna välja?

Ett angenämnt "problem". Ett tips är att skapa en långsiktig plan för hur ni tänker kring er ledarförsörjning (rekrytera, utveckla och behålla ledare) och se nominering till Skånes Idrottsledarstipendier som en viktig del för att visa uppskattning. Att bli nominerad ses av många som ett trevligt bevis på föreningens uppskattning av den ledargärning man gör. Långsiktigheten gör att ni kan ha ett system för urval vilket kan underlätta val av kanditater till nominering.

Visa svar


Dölj svar


Vi har många ledare men inte så många uppslag på vem vi vill välja ut?

Ett tips kan vara att låta medlemmarna komma in med förslag. Gör ett utskick och be om att få in tips från medlemmarna. Att lyssna på föreningens medlemmar är alltid ett bra förslag.

Visa svar


Dölj svar


Får personer som fått stipendiet tidigare nomineras igen?

Nominering av tidigare stipendiater får ske men ledare som ej tidigare fått stipendiet prioriteras. 

Visa svar


Dölj svar


När och hur ges besked om vilka som erhållit Skånes Idrottsledarstipendier?

Besked lämnas i mars månad via mejl. Beslutet går ej att överklaga.

Visa svar


Dölj svar


Hur mycket text behöver vi skriva i motiveringen?

Det är viktigt med en bra och tydlig beskrivning av ledarens egenskaper, insatser och engagemang. Skriv gärna så kärnfullt som möjligt då det är många nomineringstexter att gå genom. 

Visa svar


Dölj svar