Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Ett liv med rörelse stärker folkhälsan

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Det gör samtidigt att den ekonomiska belastningen på samhället minskar.
  • Uppdaterad: 27 JUN 2019 13:33

Forskning visar att regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera. 

Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar. Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.

FÖRENINGSIDROTT OCH UNGAS PSYKOSOCIALA HÄLSOUTVECKLING
Riksidrottsförbundet gav 2017 ut en antologi om Idrottens samhällsnytta. Rapporten är intressant för alla inom idrotten, men även forskare, politiker och tjänstemän, näringslivsföreträdare, journalister och en allmänhet som är intresserade av idrottens och idrottsrörelsens nytta för individ och samhälle, kan finna den läsvärd. Rapporten, som innehåller 13 olika kapitel skriva av 16 olika forskare med olika samhällsperspektiv kommer vi att presentera i några olika delar. Först ut är delen om "Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling".

ETT LIV MED RÖRELSE STÄRKER FOLKHÄLSAN
I Stefan Wagnssons översikt är det ungas psykosociala hälsoutveckling som behandlas. Han konstaterar att idrottande gynnar hälsoutvecklingen; ger ökad livskvalitet, välmående och livsglädje. Idrotten tycks även fungera som en buffert mot olika psykosomatiska symptom. Framför allt fungerar idrotten i dessa bemärkelser för de som är lagom involverade i sin idrott, som är aktiva inom lagidrotter, som deltar i flera idrotter under barnaåren och som upplever att ledare, tränare och föräldrar är med och skapar ett klimat där man får möjlighet att känna sig kompetent, självständig och inkluderad i en gemenskap som är lagom krävande och väldigt tillåtande. Det är alltså inte idrottsutövningen i sig som i psykosocialt hänseende främst påverkar samhällsnyttan, utan hur själva utövningen är utformad och vilka personer – och normer och attityder – som uppstår och verkar i relationen mellan involverade vuxna, barn och ungdomar. Wagnssons tips för att tillgodose behoven är att låta de unga aktiva i möjligaste mån vara med själva och ta beslut om hur verksamheten ska utformas. Vidare att idrottsrörelsens ledare sedan ser till att verksamheten verkligen genomförs enligt dessa beslut.

Vi bad Stefan Wagnsson utveckla sina tankar och pekade på aspekten kring hur en idrottsförening kan tänka kring detta och fick följande tre råd:

Det är inte idrottandet i sig som påverkar ungas psykosociala hälsoutveckling, utan främst vad som händer inom idrotten, vilka personer de unga möter i idrottsmiljön samt hur den idrottsliga verksamheten är utformad. Tänk på sammanhanget!

Undvik nivågrupperingar och specialisering i tidiga åldrar. Underlätta istället för barnen och ungdomarna att vara med i flera idrotter. För att kunna omsätta detta i praktiken kan föreningen, förutom att kontinuerligt rikta utbildningsinsatser till både ledare/tränare och föräldrar, med fördel öppna upp för samarbete med andra föreningar inom andra idrotter.

För att underlätta ungas positiva hälsoutveckling bör idrottsmiljön präglas av ett ”uppgiftsinriktat och självbestämmande motivationsklimat”, där individen får möjlighet att känna sig kompetent, självständig och tillhöra en gemenskap, och där ledarna/tränarna fokuserar på individens utveckling i förhållande till sig själv, men också en miljö där lärande, ansträngning och en tillåtande attityd till misstag är framträdande.

Dessa tankar och slutsatser faller väl in i intentionerna med idrottens Strategi 2025.

Ladda ner kapitlet Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling

Ladda ner hela rapporten Idrottens samhällsnytta


Epost: Adressen Gömd

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 0104765700
Fax: +46406005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss