Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Plats för idrott


Riksidrottsförbundet gav 2017 ut en antologi om Idrottens samhällsnytta. Rapporten är indelad i 13 olika delar där en del handlar om idrottsanläggningar och ”träningslandskapens” betydelse för samhällsnyttan.

I delen "Anläggningar och andra miljöer för idrott – när, hur och varför är de samhällsnyttiga?" konstateras att det finns ett klart samband mellan utbud av idrottsanläggningar och andra fysiska aktivitetsmiljöer och ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos befolkningen. Eftersom vi vet att fysisk aktivitet och rörelsefrihet tenderar att främja folkhälsa i bred bemärkelse så kan vi även hävda att anläggningsutbudet är samhällsnyttigt, förutsatt att det är efterfrågat, tillgängligt och utnyttjat av många individer ur olika samhällsgrupper. Idag, visar forskningen, finns ett generellt underskott på idrottsanläggningar och andra fysiska aktivitetsmiljöer.

PLATS FÖR IDROTT
Vi vet också att vissa idrotter och vissa samhällsgrupper har större möjligheter, på grund av det befintliga utbudet och rådande normer kring utnyttjande, att få sina idrottsbehov tillfredsställda. Utmaningen för framtiden är därmed att utveckla fler anläggningar och miljöer som används och uppskattas av en ännu större andel av befolkningen. Detta torde vara görligt med tanke på att kunskapen finns för hur dessa anläggningar ska se ut. Vad som däremot – uppenbarligen – är svårare är att åstadkomma prioriteringslistor kring vilka/vilkas behov som först ska tillgodoses. Även detta arbete torde emellertid kunna underlättas med hjälp av befintliga kunskaper om olika typer av behov. I utvecklingsarbetet kan och bör även idrottsrörelsen vara delaktig eftersom den sitter inne med stora kunskaper och resurser och omfattar en stor del av Sveriges befolkning.

Vi ställde en fråga till Johan Faskunger, en av kapitelförfattarna, om vad föreningar kan tänka på när det gäller idrottsanläggningar och samhällsnytta.

-Föreningar har ofta fört fram sin nytta för hälsa och välbefinnande eller betonat verksamhetens nytta i sig (egenvärde), till exempel "Vi behöver en ny arena för att få plats med alla våra lag". Föreningar skulle däremot kunna lyfta fram sin roll för social hållbarhet mera, dvs föreningens del i ett lokalt samhälle, för ideellt engagemang, för att bygga sociala relationer, integration, jämlikhet och jämställdhet (även om idrotten är ojämlik i många delar). Idrotten bidrar till att det finns anläggningar för idrott, träning och motion i samhället. Anläggningarna bidrar till en god bebyggd miljö, mera gröna inslag i städer och ökad trivsel bland befolkningen.

Tre tips från Johan som idrottsföreningar kan tänka på i anläggningsfrågan:

✅ Social hållbarhet (där folkhälsa ingår)

✅ Ekonomisk hållbarhet (speciellt om idrotten och föreningen klarar av att engagera personer i medelåldern och på ålderns höst)

✅ Miljömässig hållbarhet (speciellt om arenor, anläggningar och verksamheter finns inom gång- och cykelavstånd från där invånarna bor).

Anläggningsfrågan är en av förutsättningarna i idrottens Strategi 2025.

Läs kapitlet Anläggningar och andra miljöer för idrott – när, hur och varför är de samhällsnyttiga?

Ladda ner hela rapporten Idrottens samhällsnytta

Uppdaterad: 26 JUN 2019 12:28
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 0104765700
Fax: +46406005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss