Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Social hållbarhet inom samhällsnyttan

RF har låtit 16 forskare i 13 översikter gå igenom den befintliga forskningen över idrottens samhällsnytta. En del i sektionen om idrott och sociala processer har fokus på etnisk mångfald och integration.
  • Uppdaterad: 27 JUN 2019 13:36

IDROTTSRÖRELSEN OCH SAMHÄLLSNYTTAN – FOKUS PÅ ETNISK MÅNGFALD OCH INTEGRATION
Jesper Fundberg, Malmö Universitet, vill i denna del vara konstruktiv och försöka förstå och värdera trots att det finns en del begreppsproblematik. Hans primära slutsats är att idrottsrörelsen är mångfasetterad och måste studeras och begripas i sina olika delar. När det gäller integrations- och mångfaldsområdet, och om man väljer att betrakta deltagande som ett tecken på att en frivillig verksamhet är uppskattad, så går det definitivt att säga att en del idrotter har lyckats. Andra har i stort sett misslyckats. Men även i idrotter med många barn och unga med utländsk bakgrund finns det betydligt färre kvinnor än män, och ännu färre är det med utländsk bakgrund på ledar- och förtroendevaldnivå. Inom den absoluta merparten RF-idrotter minskar dessutom deltagandet snabbt bland individer med utländsk bakgrund när verksamheterna får elitkaraktär. Frågan är då vad detta beror på? Fundbergs förklaringar sträcker sig från öppen rasism och diskriminering till mer strukturella orsaker såsom att vissa samhällsgrupper inte känner sig välkomna inom idrottsrörelsen (eller inom delar av den) och vidare till att alla inte gillar den inriktning föreningsidrotten har eller helt enkelt att idrotta överhuvudtaget.

Vi kontaktade Jesper och bad oss få till livs lite tips till föreningar som vill öppna upp och inkludera mera.

✅ Integrationsarbetet är mest effektivt om det sker inom befintlig struktur och verksamhet, inte i projektform.

✅ Gör det med och inte för målgruppen. 

✅ Tänk också kring kön och inte enbart etnicitet, vanligt att pojkar inkluderas, lockas och välkomnas, på flickors bekostnad. 

✅ Arbete med integration i ett långsiktigt hållbart perspektiv innebär att syna den egna verksamheten, förändra redan befintliga strukturer och ompröva de rådande normerna, idealen och prioriteringarna. Vilka är ”vi” och hur funkar ”vi”?

✅ Fokusera på vad som görs; hur människor bemöts och behandlas, som snarare än räkna på hur många som kommer in i verksamheten. Grunden för att vilja vara kvar ligger i hur välkommen man känner sig. 

Inkluderad idrott för alla är en av utvecklingsresorna i idrottens Strategi 2025.

Läs kapitlet Idrottsrörelsen och samhällsnyttan – fokus på etnisk mångfald och integration

Ladda ner hela rapporten Idrottens samhällsnytta

Skribent: Pia Bergknut
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 0104765700
Fax: +46406005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss