Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Idrottslyftet 2017 och framåt


Under 2017 är det många nyheter i arbetet med Idrottslyftet, vilket innebär nya möjligheter! Insatserna ska i än högre utsträckning vara kopplade till Strategiarbetets områden och ligga i linje med det respektive Specialidrottsförbund (SF) identifierat som utvecklingsområden. Läs nedan om viktig infomation kring både hantering och innehåll.

 

Hantering: Ny applikation i IdrottOnline
Sedan den 1 december finns en ny applikation i IdrottOnline. Applikationen, som heter Idrottsmedel, tas i bruk under 2017 och via denna kommer föreningar att kunna söka medel från sitt Specialidrottsförbund (SF) samt anläggningsstöd. 

Observera att det föreningsstöd som kan sökas enligt nedanstånde utvecklingsområden ska numera gå via föreningens idrottskonsulent, se kontaktuppgifter via länken eller ring vår växel 010-476 57 00.

Skåneidrotten kommer att kunna betala ut medel från och med februari 2017. Ta kontakt med er konsulent redan nu för att diskutera er satsning.

Ansökningar som din förening har gjort under 2016 eller tidigare finns under applikationen Äldre Idrottslyft. Den applikationen ser ut som den tidigare applikationen Idrottslyftet och den ska din förening använda sig av för till exempel återrapportering av ett anläggningsstöd eller ett utvecklingsprojekt.

Kolla också omgående hur ditt idrottsförbund/SF lägger upp Idrottslyftet 2017. Kontaktpersoner SF 


 

Innehåll: Idrottslyftet 2017 och framåt
Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Skåneidrotten ser fram emot samarbete under 2017 och vi är övertygade om att Idrottslyftet i vårt distrikt kommer att generera fler barn och ungdomar till idrotten, nya samarbeten över idrottsgränserna och en massa rörelseglädje!

Följande fyra utvecklingsområden är sökbara för ekonomiskt föreningsstöd: (samma som 2016)
-Livslångt idrottande
-Idrott i förening
-Värdegrund
-Anläggningsstöd

 

 

-Livslångt idrottande – här stöttar vi idéer som gör att den svenska idrottsrörelsen tar nya steg på resan från triangel till rektangel (se bild ovan). Det kan handla om att fler barn och unga får t.ex. möjlighet att gå idrottsskola och testa många olika saker för att senare kunna välja ett par, tre olika idrotter som ger en allsidig start. Det kan också handla om att skapa verksamheter som är välkomnande i alla åldrar och målgrupper som vanligen inte rekryteras (t.ex. tonårstjejer i lagidrott). Det kan också vara något helt annat som gör att er förening drar sitt strå till stacken för att skapa ett ”Livslångt idrottande”. Målgruppen måste fortsatt vara i huvudsak 7-25 år. Ekonomiskt stöd kan med fördel utgå till satsningar som är gränsöverskridande.


-Idrott i förening – vi är övertygade om att den svenska föreningsmodellen är oslagbar på en massa viktiga punkter som öppenhet, demokrati och medbestämmande. Ledare för såväl aktiviteter som organisation är viktiga pusselbitar. Men för att undvika att tappa i attraktivitet är det viktigt att stärka och utveckla föreningen som sådan. Det kan vara klassisk föreningskunskap eller mera modernt (så som t.ex. ”Framtidens idrottsförening”). Det kan också vara något helt annat som gör att ert föreningsbygge stärks, prata med er idrottskonsulent om vad era behov är (eller om det behövs stöd för att göra en behovsanalys/skattning).


-Värdegrund – Få saker är så avgörande för en organisation som en genomtänkt och gemensamt antagen värdegrund, det är en tydlig vägvisare för alla engagerade, något som i sin tur gör det enklare att rekrytera både deltagare och ledare till verksamheten. Inom denna del av Idrottslyftet stöttar vi saker som antingen skapar eller stärker eran föreningsmiljö. Allt från processarbetet mot en värdegrund i linje med konventionen för barns rättigheter (barnkonventionen) och Idrotten Vill, till specifika utbildningsdelar som stärker den befintliga föreningsmiljön. Prata med er idrottskonsulent för att hitta rätt stöd för just er.


 -Anläggningsstödet – I princip oförändrat från tidigare år, se särskild info på sidan ”Anläggning” under Idrottslyftet.


 

Vi vill återigen observera er på att det enbart kommer att gå att ansöka om medel från SF och Skåneidrottens anläggningsstöd direkt från IdrottOnline, ansökan om föreningsstöd enligt ovanstånde utvecklingsområden ska numera gå via föreningens konsulent.

Kontaktuppgifter till våra konsulenter (per kommun)

 

Ny logga - Idrottslyftet har fått en ny logga. Läs mer här och ladda ner >>

 


 

Gäller er idé integration och inkludering? - läs mer om idrott för nyanlända här >>

 

Uppdaterad: 25 OKT 2017 14:23
Skribent: Daniel Andersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 010-476 57 00
Fax: +46 40 6005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss