Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Regionalt specialidrottsstöd (SDF)


Regionalt Specialidrottsstöd
för distriktsidrottsförbunden (DF) inom Region Syd: Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Nedanstående regler för regionala specialidrottsstödet gäller från och med stöd från 2018 och framåt. Dvs stöd som bygger på 2017 års verksamhet och som betalas ut under 2018.

Varje distrikt har ett stöd att för att fördela till specialidrotten i respektive distrikt/län. Regionalt SDF är de SDF som omfattar mer än ett distrikt. Det regionala specialidrottsstöd fördelas genom ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd. Stödet administreras på likvärdigt sätt inom Region Syd. Utöver det regionala specialidrottsstödet kan det finnas ytterligare tillgängliga medel för respektive SDF.

Samma principer gäller även SDF som enbart har sin verksamhet i något av DF:ens geografiska område.

Mottagare av stöd
Mottagare av regionalt specialidrottsstöd är SDF inom respektive idrott. I de idrotter som saknar SDF krävs en dialog med respektive DF för att erhålla ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd.

 

Verksamhetsstöd
En del av regionalt specialidrottsstödet är ett verksamhetsstöd som fördelas som utifrån följande parametrar;
• Antal IF inom respektive idrott (antal SF föreningar per den 31 dec föregående år) – 20 % av verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade deltagartillfällen (LOK stöds statistik från året före föregående år) – 40 % av verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade utbildningstimmar i IF (SISU statistisk från föregående år) – 40 % av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet. Detta innebär att SDF inte skall rapportera in ovanstående uppgifter till respektive DF. Respektive DF fastställer storleken på verksamhetsstödet årligen, senast 28 feb.

Min och maxbelopp för verksamhetsstöd
Minimi- och Maxbelopp kommer att tillämpas inom Region Syd. Maxbelopp är 33 % av det totala verksamhetsstödet. Minibeloppet varierar mellan distrikten.

Följande kriterier gäller i;
Skåne och Småland - Minibelopp 5 000 kr för Regionala SDF i Skåne eller Småland och 10 000 kr för SDF i enbart Skåne eller Småland.

Blekinge och Halland - Minibelopp 2 500 kr för Regionala SDF i Blekinge eller Halland och 5 000 kr för SDF i enbart Blekinge eller Halland.

Utbetalning av verksamhetsstöd
För att utbetalning skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret skickas in till ansvarigt DF, vilket bestäms av SDF säte. Utbetalning av verksamhetsstödet sker sedan utifrån respektive distrikts utbetalningsrutiner, som varierar beroende på olika regionala förutsättningar.

 

Utvecklingsstöd
En del av regionalt specialidrottsstödet är ett utvecklingsstöd som fördelas utifrån dialogmöte med ett eller flera DF beroende på SDF geografiska omfattning. Stöd ges till satsningar som utvecklar idrotten inom respektive distriktet, utifrån Idrottsrörelsen gemensamt antagna mål 2025 och aktuell strategisk plan. Beviljande av medel kan ges till fleråriga utvecklingssatsningar.
Insatser för att stödja utvecklingsresor enligt idrottsrörelsens strategisk plan 2018–2021, läs mer på www.strategi2025.se
• Den moderna föreningen engagerar
• Inkluderande idrott för alla
• En ny syn på träning och tävling
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Ett stärkt ledarskap

Ansökningsförfarande
1) SDF skall innan dialogmötet skicka in en ansökan om medel inom ramen för ovannämnda områden. Ansökan görs via ett digitalt formulär. [Länk till ansökningsformulär]
2) En ansökan per DF måste göras.
3) DF:et kommer efter ansökan att erbjuda tid för dialogmöte under okt – nov.*
4) DF:et styrelse alt utsedd beslutsgrupp beslutar om stöd vid kommande styrelsemöte alt beslutsmöte.
5) SDF erhåller återkoppling av beviljat stöd alt avslag.

Utbetalning av utvecklingsstöd
För att utbetalning skall ske, gäller samma förutsättningar som för utbetalning av verksamhetsstödet, dvs inkomna handlingar från SDF. Utbetalning sker efter dialogmöte och beslut av DF:et.

Återrapport
Beviljade medel inom utvecklingsstödet skall årligen återrapporteras. Återrapport eller delrapport görs via ett digitalt formulär. [länk till återrapporteringsformulär]

Uppdaterad: 09 OKT 2019 15:06 Skribent: Daniel Andersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 0104765700
Fax: +46406005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss