Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Riksidrottsmötet i Karlstad är avslutat

2017-05-23 09:36
 • Uppdaterad: 2017-05-23 09:41

Riksidrottsmötet i Karlstad är avslutat
Då har Idrottsrörelsen avslutat ett Riksidrottsmöte och lagt debatterna och besluten till handlingarna. Genom de senaste årens arbete med de övergripande målen och den strategiska planen, har nu fallit ut i en enad idrottsrörelse. Nu känns det verkligen som startskotten på den förändringsresa som skall göras mot 2025. Resan är påbörjad sedan några år tillbaka men nu känns det mer som rörelsen är mogen för att faktiskt gemensamt agera och verkställa de som måste verkställas. Specialidrottsförbunden är olika långt komna men också beredda på att själva börja driva sina egna processer mot 2025.

Riksidrottsmötet tog bland annat beslut om att:

 • se över hur svensk idrott kan få störst effekt av det samlade elitidrottsstödet.
 • göra en översyn av alla stödformer för att optimera användandet av våra resurser för att nå målen 2025.
 • anta handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning.

 • om kvotering för 40–60 representation i styrelser och valberedningar. Ändringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse och valberedning.
 • nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen (RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk ordning.
 • ta fram en gemensam etisk kod för att stärka idrottens värdegrund samt införa en uppförandekod
 • inrätta idrottens ombudsman som ska ge stöd & verka rådgivande till föreningar & SF samt ha rätt driva bestraffningsärenden
 • inrätta extern visselblåsarfunktion dit personer med kännedom om oegentligheter inom idrotten kan vända sig och tipsa anonymt

 • se över preskriptionstiden för händelser riktade mot barn & unga som inte är tävlingsrelaterade
 • beslutar att uppdra till RS att göra en översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer till 2019, vilket innebar att alla medlemsansökningar återremitterades till 2019.
 • i enlighet med förslagen anta den av RS/FS föreslagna Strategisk plan för 2018-2021 och Verksamhetsinriktning 2018-2019.
 • Vissa delar av besluten, innebär nu att RF tillsätter ett antal utredningar där man skall återkomma till 2019 men även några saker som RS/FS äger men också återkomma redan till hösten med sina förslag och beslut.

 

Skribent: Joakim Lindström
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 010-476 57 00
Fax: +46 40 6005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss